Realizovan seminar sa temom: “Primena motivacionih tehnika u nastavi”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u cilju unapređenja kompetencija nastavnika i stručnih saradnika kruševačkih škola za primenu motivacionih tehnika u nastavi 23.06.2020. godine organizovao besplatan seminar sa temom: “Primena motivacionih tehnika u nastavi”.

IMG 0386

Specifični ciljevi usmereni su na:

  • Proširivanje znanja o novim shvatanjima motivacije.
  • Osnaživanje za planiranje i primenu različitih motivacionih tehnika i formativnog ocenjivanja.
  • Praćenje i vrednovanje efekata primenjenih motivacionih tehnika.

Teme programa:

  • Nova shvatanja o motivaciji za učenje.
  • Primena motivacionih tehnika.
  • Formativno ocenjivanje – još jedna motivaciona tehnika.
  • Praćenje i vrednovanje efekata primene motivacionih tehnika.
  • Zatvaranje i evaluacija seminara.

Autorka i realizatorka seminara bila je Svetlana Aleksić.

Dodatne informacije