Koraci za prilagođavanje video lekcija učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Putem ovog linka dostupni su korisni saveti UNICEF-a za prilagođavanje video lekcija učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Dodatne informacije