Rad sa alatima za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na dalјinu

Dostupni su alati za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog procesa učenjem na dalјinu

Detaljnije na linku.

Dodatne informacije