Realizovan seminar pod nazivom: "Prva pomoć – Sačuvajmo život"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 14.03.2020. godine organizovao je seminar pod nazivom: "Prva pomoć – Sačuvajmo život". Opšti cilјevi usmereni su na edukaciju što većeg broja zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama o značaju primene tehnika pružanja prve pomoći.

IMG 6454

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje polaznika sa značajem i principima prve pomoći.
  • Osnaživanje polaznika za prevazilaženje straha i razumevanje odgovornosti svakog lica koje pruža prvu pomoć.
  • Osposoblјavanje polaznika kursa da samostalno pružaju adekvatnu neophodnu prvu pomoć i kao prva karika u lancu preživlјavanja aktivno učestvuju u spasavanju života povređenih ili obolelih.

Autor i realizator seminara je doktorka Gordana Simić.

Dodatne informacije