Realizovan seminar pod nazivom: "Instrumentalna muzika Johana Sebastijana Baha: pristup tumačenju i interpretaciji"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac u cilјu jačanja kompetencija za poučavanje i učenje zaposlenih u Muzičkoj školi "Stevan Hristić" 14.03.2020. godine organizovao je seminar pod nazivom: "Instrumentalna muzika Johana Sebastijana Baha: pristup tumačenju i interpretaciji".

IMG 6587

Opšti cilјevi seminara su: Istorijski informisano i teorijsko-analitički utemelјeno izvođenje Bahove instrumentalne muzike.

Specifični cilјevi seminara su:

  • Sticanje znanja o složenijim aspektima Bahovog muzičkog jezika i uticaju različitih faktora na njegovo konstituisanje.
  • Razumevanje značaja stilskih konvencija i teorijskih opservacija kod određenja načina upotrebe različitih izvođačkih komponenata.

Realizator seminara bio je Zoran Božanić.

Dodatne informacije