Organizovana postavka Karavan za klimu 2 „Osvajanje obnovlјivih izvora energije“

Povodom Svetskog dana energetske efikasnosti u periodu od 09 do 13.03.2020. godine, Centar za stručno usavršavanje Kruševac za sve učenike osnovnih škola grada Kruševca organizuje postavku Karavan za klimu 2 „Osvajanje obnovlјivih izvora energije“. Projekat se realizuje uz podršku Francuskog instituta i Ambasadora održivog razvoja u Evropi, u saradnji Gradom Kruševcom i Udruženjem biologa.

141109

Ova dvojezična interaktivna izložba govori o različitim vidovima energije, o njihovim prednostima i nedostacima. Sastoji se od 8 panoa sa slikama i 4 interaktivne table sa magnetnim karticama pomoću kojih mogu posetioci da provere svoja znanja o obnovlјivim izvorima enregije. Sastavni deo izložbe čine eksponati sa ogledima. Ovi ogledi predstavlјaju način stvaranja obnovlјivih izvora energije, gde učenici mogu da videe kako se vrlo jednostavno stvaraju različiti izvori energije na jedan jednostavan način uz pomoć svega onog što imamo.

IMG 0374

  • SOLARNA ENERGIJA - Solarni ili fotonaponski panel je elektronski uređaj koji omogućava da se solarna energija pretvori u električnu energiju. U solarnom panelu, ima puno komponenata koji se nazivaju "fotodiodama". Kada svetlost osvetli solarni panel, fotodiode se pokreću i stvaraju napon i struju.
  • ENERGIJA VETRA - Vetrogenerator pretvara energiju vetra u električnu energiju: veliki propeleri vetrogeneratora se okreću pomoću sile vetra a taj pokret aktivira mehanizam čime se stvara električna energija. Propeler je postavljen visoko na dugačkom jarbolu, tamo gde su brzine vetra najveće.
  • MEHANIČKA ENERGIJA I SKLADIŠTENJE ENERGIJE - Mehanička energija je energija koja je prisutna u svakodnevnom životu: kada hodamo, pomeramo stolicu, podižemo ruku… prilikom svih tih pokreta, koristimo mehaničku energiju.

Dodatne informacije