Realizovan seminar sa temom: “Vrednovanje i evaluacija u nastavi stranih jezika”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 07.03.2020. godine sa ciljem unapređivanja kompetencija nastavnika za kontinuirano praćenje i vrednovanje postignuća učenika u nastavi stranog jezika organizovan je seminar sa temom: “Vrednovanje i evaluacija u nastavi stranih jezika”.

IMG 0359

Teme programa su:

  • Vrste i načini testiranja
  • Teorijska osnova za procenu učeničkih postugnuća
  • Upoznavanje sa tipologijom zadataka jezičkim veštinama
  • Prilagođavanje tipologije zadataka u okviru jezičkih veština za učenike osnovnih i srednjih škola

Autorka seminara je Aleksandra Begović.

Dodatne informacije