Realizovan seminar sa temom: “Razgovor o knjizi u školskoj biblioteci u funkciji socijalizacije učenika i prevencije vršnjačkog nasilja”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 07.03.2020. godine za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Društva školskih bibliotekara Srbije - podružnice za Rasinski okrug, organizovan je seminar sa temom: “Razgovor o knjizi u školskoj biblioteci u funkciji socijalizacije učenika i prevencije vršnjačkog nasilja”.

IMG 0362

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje sa odlikama standardizovanih testova, metodologijom njihove izrade, pripremom zadataka i njihovom usaglašavanju sa standardima i programom
  • Teorijska i praktična obuka nastavnika u vezi sa oblicima i vrstama evaluacije znanja, načinima provere učeničkih postignuća kroz jezičke veštine, izborom instrumenata za procenu znanja u nastavi stranog jezika
  • Podsticanje kritičkog i analitičkog mišlјenja nastavnika
  • Poznavanje zakonske regulative i dokumenata u oblasti obrazovanja
  • Razvijanje kompetencija nastavnika za metodiku nastave stranih jezika
  • Primena raznovrsnih metodičkih postupaka, oblika rada i aktivnosti u skladu sa znanjem, individualnim karakteristikama učenika , stilovima učenja , cilјevima i ishodima časa

Autorka i realizatorka seminara bila je: Vesna Crnogorac.

Dodatne informacije