Realizovan treći termin radionica sa temom „Jezik – čuvar naroda“ za sve učenike osnovnih škola

Naučni klub Kruševac pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac u saradnji sa OŠ „Brana Pavlović“ Konjuh u periodu od 24 do 28.02.2020.godine organizovao je treći termin radionica sa temom „Jezik – čuvar naroda“ za sve učenike osnovnih škola.

kal

Treći termin radionica posvećen je obeležavanju Međunarodnog dana maternjeg jezika.
Od 2000. godine, 21. februara se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj dan se obeležava širom sveta, a ustanovlјen je od strane UNESCO-a kako bi promovisale jezičnu, kulturnu raznolikost i multilingvizma. Osnovni cilј radionica trećeg termina je da se podigne svest o značaju maternjeg jezika kao deo kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja različitosti, ali i tolerancije, razumevanja.

Realizatori radionica bile su:

  • Slađana Jovanović, prof.razredne nastave
  • Olivera Kolarić, prof.biologije
  • Ana Mijajlović, prof.srpskog jezika
  • Violeta Vučić, prof, razredne nastave
  • Ana Jovanović, prof. srpskog jezika i književnosti
  • Sanja Mladenović, prof.srpskog jezika i književnosti
  • Verica Sokolović, prof.geografije
  • Marina Lazarević, prof.tehničkog i informatičkog obrazovanja
  • Milica Jovanović, prof.srpskog jezika i književnosti

Dodatne informacije