Realizovan seminar sa temom: „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac u cilјu jačanja kompetencija za poučavanje i učenje zaposlenih u ŠOSO „Veselin Nikolić“ 29.02.2020. godine organizovao je dvodnevni seminar sa temom: „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece”.

soso

Opšti cilјevi seminara usmereni su na obuku učesnika da prepoznaju teškoće u učenju i ponašanju koje su posledica disharmoničnog razvoja na predškolskom i školskom uzrastu kao i da preduprede posledice koje se odražavaju na uspeh.

Specifični cilјevi:

  • Program omogućava da učesnici razumeju tok saznajnog i motoričkog razvoja dece sa cilјem prepoznavanja i otklanjanja teškoća sa kojima se suočavaju deca sa disharmoničnim razvojem i smetnjama u razvoju.
  • Cilј programa je da učesnici nauče da razlikuju disharmonični razvoj od različitih smetnji u razvoju kod dece, da nauče da pruže podršku kroz primenu reedukacije psihomotorike u radu sa obe grupe dece, da ovladaju veštinama podsticanja razvoja dece, da učesnici nauče da prepoznaju potrebe svakog deteta, da ovladaju veštinama nekonfliktnog vaspitanja i da unaprede saradnju sa roditelјima i kolegama.

Autori i relizatori seminara bili su: Stevan Nestorov i Violeta Nestorov.

Dodatne informacije