Realizovan seminar sa temom: "Planiranje i realizacija razredne nastave i predmetne nastave u osnovnoj školi i nastave Pravoslavnog katihizisa prema inovativnim modelima"

Plodna saradnja sa Epahijom kruševačkom nastavljena je 29.02.2020. godine realizacijom seminara pod nazivom "Planiranje i realizacija razredne nastave i predmetne nastave u osnovnoj školi i nastave Pravoslavnog katihizisa prema inovativnim modelima". Ovaj seminar Centar za stručno usavršavanje Kruševac organizovao je u cilјu sticanja znanja, veština i sposobnosti učitelјa, nastavnika osnovne škole i veroučitelјa (Nastavnik) za planiranje i realizaciju razredne nastave i predmetne nastave u osnovnoj školi i nastave Pravoslavnog katihizisa (Nastava) prema inovativnim modelima.

Ovaj seminar u funkciji je sprovođenja školskih i ličnih planova stručnog usavršavanja iz predmetne oblasti i njegovom realizacijom obezbeđena je dostupnost stalnog stručnog usavršavanja nastavnika iz predmeta Pravoslavni katihizis (veronauka).

kat

Ovaj povod bila je prilika da svoju posetu CSU Kruševac upriliči Episkop kruševački Gospodin David sa saradnicima. Episkop David se neposredno uverio u način sprovođenja programskin aktivnosti seminara i izrazio zadovolјstvo u pogledu uslova i kvaliteta izvođenja nastave.

Realizatori seminara bili su: Živorad Milenović, doktor pedagoških nauka i Boško Milovanović, doktor metodike razredne nastave.

Dodatne informacije