Održan sastanak sa temom: "Prostorni program snabdevanja toplotnom energijom u Kruševcu"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 07. februara 2020. godine je održan sastanak multidisciplinarne opštinske radne grupe sa predstavnicima MEEMP projekta Tomasom Majerom i Sladjanom Jevremović. Na sastanku se razgovaralo dosadašnjim aktivnostima članova radne grupe, narednim koracima kao i o podrsci MEEMP prilikom daljih aktivnosti.

IMG 0325

Prostorni program snabdevanja toplotnom energijom (SHSP) je tehnički i politički proces koji se odnosi na budući razvoj sistema grejanja u gradu. Racionalno korišćenje energije i snabdevanje toplotom sa pretežno obnovljivim izvorima energije su od velikog značaja za gradove i opštine EEA kojoj pripada i grad Kruševac (asocijacija Europian Energy Award). SHSP pruža osnovu za optimizaciju snabdevanja toplotnom energijom u gradu i za njeno planiranje u budućnosti.

Srpske opštine su iskusne u prostornom planiranju, ali SHSP i potencijal obnovljivih izvora toplotne energije do sada nisu posebno obrađivani. MEEMP podržava svoje gradove i opštine, među kojima je i Kruševac u pripremi SHSP za njihovu teritoriju. Pilot izrada SHSP je počeo u Kruševcu od 14. maja 2019. godine. Grad Kruševac je izrazio interesovanje za SHSP osnivanjem multidisciplinarne opštinske radne grupe. Sledeci sastanak je zakazan za dve nedelje.

Dodatne informacije