Realizovan seminar sa temom: „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u cilju jačanja kompetencija za poučavanje i učenje zaposlenih u OŠ „Branko Radičević“ 03.02.2020. godine organizovan je dvodnevni seminar sa temom: „Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi – disharmoničan razvoj kod dece”.

IMG 0318

Opšti ciljevi seminara usmereni su na obuku učesnika da prepoznaju teškoće u učenju i ponašanju koje su posledica disharmoničnog razvoja na predškolskom i školskom uzrastu kao i da preduprede posledice koje se odražavaju na uspeh.

Teme programa:

1. dan

 • Preduslovi harmoničnog razvoja i uspeha u učenju
 • Razvoj pokreta, osećanja i inteligencije i mogućnosti podsticanja razvoja deteta
 • Oblici rane podrške detetu
 • Nekonfliktno vaspitanje u porodici, vrtiću i školi
 • Vežbe nekonfliktnog vaspitanja u porodici, vrtiću i školi
 • Reedukacija psihomotorike za decu sa disharmoničnim razvojem

2. dan

 • Dete, govorno-jezički razvoj i komunikacija
 • Deca sa senzornim smetnjama i poremećajima iz spektra autizma
 • Briga obrazovno-vaspitne ustanove za decu i saradnja sa porodicom
 • Disharmoničan razvoj
 • Dete sa teškoćama u učenju i ponašanju u vrtiću i školi
 • Rezime programa i radionica

Autori i relizatori seminara su: Stevan Nestorov i Violeta Nestorov.

Dodatne informacije