Realizovan seminar sa temom: „Stereotipi i predrasude, šta i kako sa njima?”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 25.01.2020. godine organizovan je seminar sa temom: „Stereotipi i predrasude, šta i kako sa njima?” sa ciljem unapređenja znanja i veština neophodnih za prepoznavanje, reagovanje i prevazilaženje stereotipa i predrasuda u školi i svom okruženju.

IMG 0309

Teme programa:

  • Definisanje i pravilno razumevanje pojmova identitet, stereotipi i predrasude – proces nastajanja
  • Stigma i dominantne etikete u školi
  • Veština decentracije predrasuda – kako podsticati decentraciju u obrazovnom kontekstu
  • Način prevazilaženja predrasuda
  • Preporuke u radu sa decom i mladima na vaspitanju protiv predrasuda

Realizatori sseminara bili su: Jugoslav Lazić i Danijela Simonović.

Dodatne informacije