Realizovan seminar sa temom: „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 18.01.2020. godine organizovao je seminar pod nazivom „Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje“ koji ima za cilј prevenciju konflikata kroz unapređivanje komunikacije prosvetnih radnika sa učenicima, njihovim roditelјima, kolegama i drugim partnerima u obrazovno – vaspitnom radu učenjem, razumevanjem i razvijanjem strategija za prevazilaženje stresa.

IMG 0274

Teme programa su:

  • Uticaj poteškoća životnog ciklusa porodice profesionalaca na moguće konflikte
  • Stres, stresori - Povezanost misli, emocija i ponašanja – prepoznajem i kontrolišem svoje disfunkcionalne misli -Samopouzdano, uz uvažavanje drugog
  • Strategije za prevladavanje stresa

Realizatorke seminara bile su: Snežana Ristić Kostov i Katarina Tomić.

Dodatne informacije