Organizovane radionice pod nazivom: „Kaligrafija, više od lepog pisanja- u susret Svetom Savi"

Naučni klub Kruševac pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac u saradnji sa OŠ „Brana Pavlović“ Konjuh u periodu od 13 do 17.01.2020. godine organizuje pet radionica pod nazivom: „Kaligrafija, više od lepog pisanja- u susret Svetom Savi". Cilј programa je da se lepo pisanje shvati kao oblast u kojoj se razvijaju umne, motoričke i vizuelne veštine učenika. Učenici će moći da savladaju vizuelnu pismenost, da ovladaju novim saznanjima i veštinama iz date oblasti. „Kaligrafija – više od lepog pisanja“ nudi deci osnovnoškolskog uzrasta mogućnost da savladaju svoj rukopis i da upoznaju veštine tradicionalne kaligrafije kroz istorijske epohe.

81969797

Radionica „Kaligrafija više od lepog pisanja” je spoj dobre prakse novog i starog načina učenja lepog pisanja, jedinstven spoj književnosti i likovne umetnosti, čini je široka paleta kreativnosti, koju čine najrazličitije tehnike pisanja slova i slikanja a samim tim podstiče učenike da rade najbolјe što mogu. Polaznike programa uvodi u divnu raznolikost kaligrafije, dajući akcenat koliko na razvijanje osetlјivosti zapažanja, grafomotoričke spretnosti, toliko i na senzibilnost i kreativnost. Neizostavan deo je i upoznavanje kulturnog blaga naše baštine i pisma. Rad je individualan u grupi i prilagođen je uzrastu polaznika.

Programom je predviđeno da radionice pohađaju učenici svih kruševačkih osnovnih škola. Relizatorke su: Slađana Jovanović, Olivera Kolarić, Violeta Vučić, Ana Jovanović, Ana Mijajlović, Verica Sokolović, Sanja Mladenović, Marina Lazarević i Milica Jovanović.

Dodatne informacije