Održan sastanak Mreže RC/CSU Srbije

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 10.01.2020. godine održan je sastanak Mreže RC/CSU Srbije na kome su prisustvovali direktori i stručni saradnici iz Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje iz Srbije. Tema sastanka bila je nastavak realizacije Programa "Škole za 21. vek" koji sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa British Council. Program ima za cilja da podrži razvoj sposobnosti kritičkog mišlјenja i veština rešavanja problema i programiranja u toku redovnih i vannastavnih školskih aktivnosti.

IMG 0268

Ovaj program se sprovodi paralelno sa opštim nastavnim planom i programom u cilјu razvoja veština kao što su digitalne veštine, veštine rešavanja problema i kritičkog razmišlјanja, koje su učenicima neophodne za uspešnu karijeru na radnom mestu, ili za nastavak obrazovanja. Ovim programom je obuhvaćeno 1.150 osnovnih škola širom Srbije, a usmeren je na učenike uzrasta od 10 do 14 godina. Škole kroz ovaj program svojim učenicima će dati mogućnost za sticanjem veštine koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. veka.

U ovoj fazi projekta  sprovodi se obuka nastavnika kroz dva programa:

  • Program KRITIČKO RAZMIŠLjANјE I REŠAVANјE PROBLEMA razvijen je za nastavnike da nauče kako da kod učenika unaprede samostalno razmišlјanje i učenje koje rezultira novim i inovativnim idejama.
  • Program DIGITALNE VEŠTINE razvijen je za nastavnike kako bi razumeli klјučne koncepte i prakse digitalne pismenosti i načine za njihovo uklјučivanje u nastavni program. Nastavnici uče kako da pomognu učenicima da razumeju digitalne alate i načine za njihovo smisleno korišćenje radi delotvornog učenja, komuniciranja i sarađivanja, kao i određivanja, razvijanja i analiziranja informacija.

Sastankom je rukovodio Predsednik UO Mreže RC/CSU Srbije Dejan Tomić. Ispred Centra za stručno usavršavanje Kruševac, sastanku su prisustvovali direktor Nenad Stanojević i stručni saradnici Irena Terzić i Jelena Todorović.

Dodatne informacije