Realizovan seminar sa temom: “Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u saradnji sa Društvom za srpski jezik i književnost Srbije - Podružnice za Rasinski okrug radi sprovođenja planova stručnog usavršavanja članova društva 14.12.2019. godine organizovao seminar sa temom: “Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II”. Ispred društva, seminar je najavila Dušica Dobrodolac, predsednik podružnice.

IMG 0173

Opšti cilјevi seminara usmereni su na upoznavanje nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim školama sa novim saznanjima u nauci o jeziku i nauci o književnosti i razvijanje svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature.

Specifični cilјevi predstavlјaju podsticanje nastavnika da radom u redovnoj i dodatnoj nastavi, kao i u sekcijama, osavremenjenim oblicima i metodama rada utiču na podizanje kvaliteta nastave srpskog jezika i književnosti.

Autori seminara su: Zona Mrkalј, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD, Ana Batas, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD. Realizatori seminara su: Boško Suvajdžić, doktor filoloških nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD, Duška Klikovac, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD i Mina Đurić, doktor nauka, Filološki fakultet Univerziteta u BGD.

Dodatne informacije