Realizovan seminar sa temom: “Škola i porodica partneri u prevenciji vršnjačkog nasilјa”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva učitelja Kruševac 14.12.2019. godine organizovao seminar sa temom: “Škola i porodica partneri u prevenciji vršnjačkog nasilјa” sa ciljem unapređenja kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju preventivnih aktivnosti za smanjenje stepena vršnjačkog nasilјa kroz partnerski odnos škole i porodice.

IMG 0176

Specifični cilјevi seminara su:

  • Proširivanje znanja nastavnika o faktorima koji deluju na smanjenje vršnjačkog nasilјa.
  • Unapređenje kompetencija nastavnika za uklјučivanje roditelјa u preventivne aktivnosti za smanjenje vršnjačkog nasilјa.
  • Ovladavanje mogućim strategijma za preventivno delovanje na smanjenje stepena vršnjačkog nasilјa.
  • Osposoblјavanje učesnika za planiranje preventivnih aktivnosti kroz partnerski odnos porodice i škole.

Realizatori seminara su: Ivana Blagojević i Bratislav Simić.

Dodatne informacije