Realizuje se obuka pod nazivom: "Licem u lice: Veština komunikacije"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12 i 13. decembra 2019. godine u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave realizuje se obuka pod nazivom: "Licem u lice: Veština komunikacije".

IMG 0171

Obuku je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem unapređenja znanja, veština i stavova službenika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije. Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi koji žele da razviju lične veštine.

Realizatorka obuke je Branka Bukvić, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinatorka Bobana Vučić iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije