Centar za stručno usavršavanje Kruševac dobio dva naučna eksponata

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je po osnovu Javnog poziva za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke za kategoriju IV u 2019. godini koji je raspisao Centar za promociju nauke dobio dva naučna eksponata koji će krasiti budući Park nauke.

saptalica

Projekti izrade eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke u funkciji su unapređenja naučnoistraživačkog rada i promocije i popularizacije nauke i tehnike. Oblast mehanika zastupljena je eksponatom Remen sistem, dok je Oblast fizika zastupljena eksponatom Šaptalice. U Parku nauke ostvaruje se potpuna interakcija, pri čemu posetioci aktivno učestuju u izvođenju eksperimenata.

Dodatne informacije