Organizovana obuka pod nazivom: "Tabelarne kalkulacije"

U okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, u Centru za stručno usavršavanje Kruševac 16 i 17. septembra 2019. godine sprovodi se obuka pod nazivom: "Tabelarne kalkulacije".

IMG 20190916

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem osposoblјavanja zaposlenih za samostalnu izradu tabela i obradu podataka u tabelama kao i kreiranje i oblikovanje dijagrama i grafikona u programu MS Excel.

Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi koji žele da unaprede digitalne kompetencije. Realizatori obuke su: Tanja Radovanov i Siniša Barjaktarević, akreditovani realizatori Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije