Realizovana obuka pod nazivom: "Obrada teksta"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac od 7 do 8. avgusta 2019. godine sprovodi se obuka koja je u funkciji razvoja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi pod nazivom: "Obrada teksta".

word

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa cilјem osposoblјavanje polaznika za pravlјenje, menjanje i pripremu dokumenata u programu MS Word.

Realizator obuke je Jovan Aleksić.

Dodatne informacije