Realizovan seminar sa temom: "Kako razviti čitalačku pismenost?"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 11.05.2019. godine organizovao je seminar: "Kako razviti čitalačku pismenost?" sa cilјem unapređivanja kompetencija nastavnika za razvijanje čitalačke pismenosti kod učenika primenom metoda aktivnog učenja.

60029425

Teme programa su:

  • Značaj, pojam i definicije čitalačke pismenosti kao deo funkcionalne pismenosti
  • Aktivne metode i tehnike za razvoj čitalačke pismenosti
  • Primena obrazovnih standarda u pripremanju za čas srpskog jezika
  • Primena horizontalne i vertikalne korelacije
  • Priprema za čas sa cilјem razvoja čitalačke pismenosti

Realizatori seminara bili su: Tatjana Đurić, Danijela Milosavljević Aleksić, Zoran Đurić i Cica Bacić.

Dodatne informacije