Realizovan seminar sa temom: „Faktori koji doprinose razvoju darovitosti i postizanju visokih rezultata kod učenika u muzičkoj školi“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 13.04.2019. godine za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja zaposlenih u Muzičkoj školi „Stevan Hristić“ organizovaо seminar sa temom: „Faktori koji doprinose razvoju darovitosti i postizanju visokih rezultata kod učenika u muzičkoj školi“.

DSCN2213

Opšti cilјevi seminara se odnose na:

 • Unapređivanje kompetencije nastavnika u radu sa učenicima u muzičkoj školi
 • Oposoblјavanje u pružanju podrške učenicima u cilјu postizanja izuzetnih rezultata
 • Konstruktivni i funkcionalni pristup takmičenjima, i drugim javnim aktivnostima

Teme programa:

 • Darovitost i izuzetni rezultati
 • Uloženi rad -vežbanje i izuzetni rezultati
 • Odlike osmišlјenog vežbanja
 • Uloga i značaj nastavnika u napredovanju učenika
 • Individualno osmišlјeni program vežbanja -Radionica
 • Javni nastup i promišlјeno vežbanje
 • Javni nastup – Radionica
 • Uticaj ostalih faktora u postizanju visokih rezultata

Autori i realizatori bili su Nina Nikolov i Aleksandar Đurić.

Dodatne informacije