Javni poziv za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2019. godini

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 02.04.2019. godine organizovao promociju Javnog poziva za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2019. godini, koji  raspisuje Centar za promociju nauke sa cilјem podizanja nivoa naučne  pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije. Tim povodom gosti Centra bili su dr Tanja Adnađević, Rukovodilac sektora za programske aktivnosti CPNa i dr Bojan Kenig, Savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja CPNa.

DSCN2186

Ova prilika je iskorištena da se sva zaintereovana naučna, naučnostručna društva, škole, udruženja i druge organizacije, ali i pojedinci koji će projekte sprovoditi preko Naučnog kluba Kruševac neposredno informišu o pojedinostima vezanim za sam proces aplikacije. Tekst javnog poziva dostupan je na sledećem linku.

DSCN2184

Javni poziv je otvoren od 03.04.2019. do 23.04.2019. godine, do 12:00 časova. Prijave se podnose isklјučivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi CPNa: prijave.cpn.rs.

Javni poziv je otvoren za tri Kategorije:

  1. Projekti promocije nauke u naučnim klubovima
  2. Projekti promocije nauke
  3. Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke

CPN će pružiti podršku raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije  i  popularizacije  nauke u skladu sa Pravilnikom. Svi aplikanti koji se javlјaju za Kategoriju 1, vezano za Projekte promocije nauke u naučnim klubovima, neophodno je da pribave saglasnost Centra za stručno usavršavanje Kruševac. Sve neophodne informacije dostupne su na sajtu CPNa, ili lično u Naučnom klubu Kruševac.

Dodatne informacije