Realizovan seminar pod nazivom: "Kad se lutka u scenu utka"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 30 i 31.03.2019. godine je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja udruženja vaspitača "Jefimija" organizovao seminar pod nazivom: "Kad se lutka u scenu utka".

Opšti cilјevi seminara odnose se na razvoj profesionalnih kompetencija za unapređivanje vaspitano - obrazovne prakse upoznavanjem osnova lutkarske i scenske umetnosti primenom inovativnih metoda i tehnika, kao i na povećanje kvaliteta, zanimlјivosti i efikasnosti rada primenom lutke i scene.

lutka

Specifični cilјevi:

  • Razvijanje komunikacijskih veština, saradnje, scenske kulture i kreativnosti;
  • Usvajanje i primena znanja o lutkarstvu, sadržaja, metoda i tehnika, primena veštinau izradi igrovnog sredstva–lutke i lutkarske scene prateći prosec, a ne ishod;
  • Osavremenjavanje rada kroz primenu konkretnih kreativnih lutaka i scene;
  • Osposoblјavanje za primenu lutkarstva u individualnom radu sa posebnim osvrtom na inkluziju, pripremu i izvođenje lutkarskog nastupa, učešća na manifestacijama, za individualno napredovanje vaspitača za izradu i primenu lutke u svakodnevnom radu kroz kritičku (samo) analizu primene lutke i lutkarskih predstava predškolskih grupa i dečjih pozorišta;
  • Podsticanje na samostalan rad, razmenu iskustava, znanja i umenja iz oblasti lutkarstva.

Realizatorke seminara bile su: Marija Starčević i Slobodanka Radosavlјević.

Dodatne informacije