Realizovana radionica: „Budi sova mudrica"

U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 28.03.2019. god. realizovana je treća, a ujedno i završna radionica u okviru projekta: „Mala škola gvaličarenja" pod nazivom: „Budi sova mudrica".

sove

Cilј projekta je upoznavanje života, staništa, anatomije i ekologije sova našeg kraja kao i izvođenje disekcije sa izradom eksponata. Projekat je u korelaciji sa više predmeta: biologija (zoologija, biogeografija, orintologija, ekologija, tehničko i informatičko vaspitanje, geografija).

Projekat se realizuje pod pokrovitelјstvom Centra za promociju nauke Beograd. Realizatori projekta su: Olivera Kolarić, profesor biologije i Ana Krstić, profesor engleskog jezika.

Dodatne informacije