Realizovan Seminar pod nazivom: "Upravljanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 17.11.2018. godine organizovao je Seminar pod nazivom: "Upravljanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata" koji ima za cilj razvijanje sposobnosti nastavnika da upravlja odeljenjem, povećanje doživljaja vlastite efikasnosti i sprečavanje i prevazilaženje konflikata kontrolom i regulacijom emocija.

3

Teme programa:

  • Emocije – moćni saveznici u svakodnevnom životu
  • Emocije kod nastavnika i učenika kao integralni deo njihove ličnost
  • Kontrola emocija u nastavi i van nastave
  • Završne aktivnosti i evaluacija seminara, dogovor o daljoj saradnji.

Realizatori ovog seminara su: Snežana Ristić Kostov i Katarina Tomić.

Dodatne informacije