Realizovan Seminar pod nazivom: "Ambijentalnom nastavom do funkcionalnog znanja"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 17.11.2018. godine organizovao je Seminar pod nazivom: "Ambijentalnom nastavom do funkcionalnog znanja" za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva učitelja Kruševac.

Opšti ciljevi seminara usmereni su na sticanje i razvijanje kompetencija nastavnika za korišćenje resursa lokalne sredine, za planiranje, realizaciju i evaluaciju nastave u različitim ambijentima van učionice kao specifičnim sredinama za poučavanje i učenje.

2

Specifični ciljevi:

  • Shvatanje uloge i značaja različitih ambijenata u podsticanju aktivnosti karakterističnih za aktivne, participativne, iskustvene oblike učenja.
  • Razumevanje značenja učenja otkrivanjem, istraživanjem, posmatranjem i stvaranjem u neposrednoj životnoj stvarnosti u kojoj se učenici susreću s prirodnim i kulturnim okruženjem kroz direktan kontakt sa predmetima saznanja i na taj način bogate funkcionalno znanje
  • Podsticanje timskog rada nastavnika kroz primenu interdisciplinarnog tematskog planiranja u svim fazama ambijentalne nastave i projektnog učenja
  • Razvijanje kompetencija nastavnika za saradnju sa partnerima iz lokalne sredine i roditeljima kao partnerima u realizaciji projekta.

Realizatori su: Vesna Mitrović i Violeta Davidović.

Dodatne informacije