Saradnja sa aktivima usmerena na podršku kontinuiranog stručnog usavršavanja

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 11.10.2018. godine održana je Godišnja Skupština Društva za srpski jezik i književnost Srbije - Podružnice za Rasinski okrug.   

DSCN1578

Za Skupštinu je bio predviđen sledeći dnevni red:

  • Izveštaj o radu Podružnice školske 2017/18. godine;
  • Analiza postignutih rezultata na takmičenjima i maloj maturi;
  • Plan stručnog usavršavanja i profesionalnog napredovanja nastavnika u narednoj godini;
  • Plan nabavke stručne i pedagoške literature;

Skupštinom je predsedavala Predsednik Podružnice Rasinskog okruga, mr Dušica Dobrodolac.

DSCN1582

Istovremeno je u prostorijama Centra održan i sastanak Društva školskih bibliotekara Srbije, podružnice za Rasinski okrug sa sledećim dnevnim redom:

  • Izveštaj sa redovne Skupštine DŠBS;
  • Saradnja sa NB Kruševac;
  • Programi stručnog usavršavanja;
  • Izbor novog predsednika podružnice;

Sastankom je predsedavala Slađana Rakić, predsednica podružnice DŠBS za Rasinski okrug.

Dodatne informacije