Realizovan seminar sa temom: „Komunikacija kao profesionalna odgovornost nastavnika“

Centar  za stručno usavršavanje Kruševac 25.08.2018. godine je u cilju razvijanja kompetencija za komunikaciju i saradnju zaposlenih u obrazovno - vaspitnim ustanovama grada Kruševca  organizovao besplatan seminar sa temom: „Komunikacija kao profesionalna odgovornost nastavnika“.        

DSCN1274

Kao ishod ovog seminara polaznici su trebali da razviju svest o značaju komunikacije kao i oblicima komunikacije i odnosima saradnje kao bazične pretpostavke za uspostavlјanje dobrih socijalnih odnosa u školi.

Glavne tematske celine programa bile su:

  • Komunikacija kao profesionalni zahtev i odgovornost nastavnika;
  • Oblici komunikacije - kako komunicirati?

Autor i realizator seminara bila je Nadežda Milovanović.

Dodatne informacije