Realizovan seminar sa temom: „Primena iop-a u nastavi fizičkog vaspitanja“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12.05.2018. godine organizovan je seminar sa temom: „Primena iop-a u nastavi fizičkog vaspitanja“ sa ciljem sticanja i unapređivanja profesionalne kompetencije nastavnika fizičkog vaspitanja za realizaciju časa fizičkog vaspitanja na kome se nalaze učenici sa smetnjama u razvoju i nadareni učenici.

DSCN0858

Teme programa bile su:

  • Zakonski okvir i karakeristike inkluzivnog obrazovanja;
  • Izrada pedagoškog profila;
  • Izrada IOPa;
  • Priprema časa fizičkog vaspitanja (sa implementacijom IOPa za određenog učenika);
  • Situacioni pristup problemu;
  • Izvođenje časa (po programu za određeni razred);
  • Analiza časa sa diskusijom

Autori i Realizatori bili su: Milunika Petrović, Darko Ilić i mr Goran Petrović.

Dodatne informacije