Realizovan seminar sa temom: „Obuka za nastavu Građanskog vaspitanja“

U Centru za stručno usavršvanje Kruševac 15.04.2018. godine organizovan je seminar sa temom: „Obuka za nastavu Građanskog vaspitanja“ sa ciljem razvоја kompetencijа nastavnika u planiranju, realizaciji i evaluaciji nastave Građanskog vaspitanja, korišćenjem efektivnih i efikasnih metoda i tehnika u cilјu razvoja učeničkih kompetencija i podsticanja aktivizma mladih u građanskom društvu.

DSCN0757

Teme programa bile su:

  • Cilјevi, ishodi i učenje u nastav GV;
  • Uloge i kompetencije nastavnika i učenika;
  • Karakteristike kvalitetne nastave Građanskog vaspitanja i interaktivne metode i tehnike;
  • Planiranje časa, izrada pripreme za čas i evaluacija.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Zorica Dimitrijević i Marija Vulović.

Dodatne informacije