Javni poziv za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2018. godini

Centar za stručno usavršavanje Kruševac poziva sve zainteresovane da uzmu učešće u Javnom pozivu za podnošenje prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2018. godini koji je raspisao Centar za promociju nauke.

Cilј Javnog poziva je:

  • podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije;
  • podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije;
  • podrška inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilјu razvoja i pobolјšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja i
  • podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

jp

Prijave se podnose isklјučivo elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra. Poziv je otvoren od 04.04.2018. do 27.04.2018. godine, do 12:00 časova.

Napomena: za Kategoriju 1, koja se odnosi na Projekte promocije nauke u naučnim klubovima, pre prijave projekta zainteresovano lice mora da dobije pisanu saglasnost Naučnog kluba Kruševac za prijavu i realizaciju projekta u ovom klubu.

Prilikom prijave kroz elektronski formular, obavezno je označiti Naučni klub Kruševac, preko kojeg će se realizovati projekat i priložiti pisanu saglasnost naučnog kluba.

O daljim aktivnostima vezanim za Javni poziv bićete blagovremeno obavešteni.

Dodatne informacije