Takmičenje za najbolјu tehnološku inovaciju u Srbiji za 2018. godinu

Centar za stručno usavršavanje Kruševac vas poziva da uzmete učešće u Takmičenju za najbolјu tehnološku inovaciju u Srbiji za 2018. godinu.

PLAKAT-Tehn-INOVACIJA-2018

Takmičenje se odvija u zajedničkoj organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Partneri u organizaciji su Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, RTS, RTV, RTRS, kao i svi drugi mediji sa nacionalnom, regionalnom ili lokalnom frekvencijom.

U ovoj godini Takmičenje se odvija u tri kategorije:

  • Realizovane inovacije (do početka juna meseca inovacija mora biti napravlјena bar do nivoa prototipa uz proverlјivu funkcionalnost)
  • Studentski timovi (inovativna ideja sa perspektivnom realizacijom)
  • Srednjoškolski timovi (inovativna ideja novog proizvoda ili usluge)

Rok za prijavu najmanje tročlanog tima i same inovacije je 20. april, za sve kategorije.

Prijavlјivanje se vrši putem sajta www.inovacija.org

Dodatne informacije