Realizovan seminar sa temom: „Motivacija – moguća misija 2“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 24.03.2018. godine organizovan je seminar sa temom: „Motivacija – moguća misija 2“ sa ciljem povezivanja nastavnika stranih jezika i razmene iskustava i novih trendova u metodici nastave stranih jezika koji su u funkciji unapređenja stručne kompetencije nastavnika i pobolјšanja kvaliteta učenja.

DSCN0631

Teme programa:

  • Abeceda dobrog časa;
  • Jezik su reči;
  • Gramatika biti važna;
  • Čujem i razumem;
  • Ko? Gde? Kad?    

Autorke programa su: Bilјana Pipović i Ivona Ranđelović. Institucija koja je podržala ovaj program je Data Didakta.

Dodatne informacije