Realizovan seminar sa temom: „Jezik u funkciji jezika“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 24.03.2018. godine organizovan je seminar sa temom: „Jezik u funkciji jezika“ sa ciljem unapređivanja kompetencija nastavnika za primenu metoda i tehnika rada u nastavi engleskog jezika koje doprinose efikasnijem savladavanju jezičkih veština kod učenika i osnaživanja kapaciteta nastavnika za kontinuirano praćenje napredovanja i ocenjivanje.

DSCN0630

Teme programa:

  • Warmers, fillers and coolers;
  • Dig into reading;
  • Banish boring grammar;
  • Monitoring and assessment

Autorke programa su: Marina Kopilović i Ivona Ranđelović. Institucija koja je podržala ovaj program je Data Didakta.

Dodatne informacije