Počela realizacija dvodnevnog Seminara sa temom: „Inkluzija – kako je približiti nastavniku u redovnoj školi“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 17 i 18.03.2018. godine organizovan je Seminar sa temom: „Inkluzija – kako je približiti nastavniku u redovnoj školi“ sa ciljem obezbeđivanja kvalitetne uklјučenosti učenika sa smetnjama u razvoju u obrazovno-vaspitni proces i razvijanja kompetencija nastavnika za podršku razvoju ličnosti učenika. Seminar je organizovan za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ "Brana Pavlović" Konjuh.

DSCN0562

Specifični cilјevi:

  • Usvajanje znanja o načinima podrške učenicima iz osetlјivih društvenih grupa;
  • Razumevanje potreba, poteškoća i mogućnosti učenika sa smetnjama u razvoju;
  • Sticanje znanja i veština za izradu IOP-a;
  • Razvijanje saradnje sa roditelјima i partnerima;
  • Smanjenje stereotipa i predrasuda vezanih za učenike sa smetnjama u razvoju;
  • Razvijanje tolerancije na različitost;
  • Upoznavanje sa zakonskom regulativom;
  • Multisistemski pristup inkluziji.

Realizatori seminara bile su: Snežana Ristić – Kostov, Lidija Mladenovska, Jasmina Jovanović i Tatjana Simović.

Dodatne informacije