Realizovan seminar pod nazivom "Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 10-11.03.2018. godine organizovao je seminar pod nazivom "Individualizacija i diferencijacija kao model nastavne prakse" za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u ŠOSO "Veselin Nikolić".

DSCN0541

Opšti cilјevi seminara su razvoj i primena modela diferencirane nastave u školi. Specifični cilјevi su:

  • Usavršavanje znanja nastavnog osoblјa o diferencijaciji i individualizaciji u procesu poučavanja;
  • Usavršavanje nastavnog osoblјa za detekciju i identifikaciju individualnih karakteristika, sposobnosti i potencijala učenika;
  • Razvijanje veština nastavnog osoblјa za timsko planiranje i izradu individualnog plana podrške učeniku;
  • Razvijanje veština nastavnog osoblјa za diferencirano planiranje i programiranje nastave.

Autori i realizatori su mr. sci, Snežana Nišević, diplomirani defektolog somatoped, Olјa Rašković, diplomirani defektolog.

Dodatne informacije