Realizovan seminar sa temom: "Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 09.02.2018. godine je u cilju jačanja kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za saradnju i komunikaciju u obrazovno-vaspitnom radu organizovao seminar sa temom: "Životne situacije i stresovi – strategije za suočavanje i prevladavanje".

DSCN9453

Opšti ciljevi seminara su aktiviranje unutrašnjih snaga za prevazilaženje poteškoća u odnosima sa svim partnerima u OV radu, kako bi nastava bila što kvalitetnija.

Teme seminara su:

  • Uticaj životnog ciklusa porodice profesionalaca na moguće konflikte na radnom mestu stres do stresa, da ili ne?!;
  • Povezanost misli, emocija i ponašanja – sigurno ka asertivnom ponašanju;
  • Strategije za prevladavanje stresa

Autor i realizator seminara bila je Snežana Ristić Kostov.

Dodatne informacije