Realizovan seminar sa temom: „Geometrijska tela u projekcijama - od krede do klauda“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 02.02.2018. godine realizovan je seminar sa temom: „Geometrijska tela u projekcijama - od krede do klauda“ sa cilјem osposoblјavanja, unapređivanja i razvijanja stručnih znanja i veština nastavnika za crtanje ortogonalnih projekcija tela korišćenjem savremenih metoda:

  • Kreiranje PPT predavanja, zadataka i kviza znanja;
  • Plasiranje materijala na klaud u cilјu pomoći učenicima;

DSCN9449

Teme programa bile su:

  • Razlika tradicionalne i savremene nastave iz oblasti crtanja projekcija geometrijskih tela;
  • Izrada sopstvene PPT i slanje na klaud;
  • Simulacija uloge učenika;
  • Izrada konkretnog zadatka i kviza znanja, slanje na klaud, pregled dobijenih učeničkih rešenja i slanje povratnih informacija učeniku

Seminar je realizovan u skladu sa planovima stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u Politehničkoj školi "Milutin Milanković". Autori i Realizatori bili su: Dragan Pantović i Zoran Bogdanović.

Dodatne informacije