Realizovana obuka za koršćenje Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM)

U Centru za stručno usavršvanje Kruševac,  21. i 22.12. 2017. godine u okviru Projekta “Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji” održana je obuka namenjena korisnicima Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada Kruševca.

DSCN9391

Projektom je predviđeno da obuku pohađa devedeset korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija sa teritorije grada Kruševca, koji trebaju da budu osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM).

ISEM je internet aplikacija, koja služi kao osnovni alat za podršku sistemu energetskog menadžmenta u javnim i komercijalnim zgradama. ISEM je doniran Republici Srbiji od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP – United Nations Development Programme).

Grad Kruševac obveznik je Sistema energetskog menadžmenta i aktivno je uključen u njegovu implementaciju zajedno sa 95 lokalnih samouprava. Dobijeni podaci od strane snabdevača koristiće nadležni za objekat za praćenje i analizu potrošnje i troškova za energiju, energente i vodu, za identifikaciju mogućih projekata unapređenja energetske efikasnosti objekata i izveštavanje koje je Kruševac dužan da podnese Ministarstvu rudarstva i energetike, u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije.

Obuku su držali stručnjaci Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Slađana Jevremović i Maja Matejić.

Dodatne informacije