Realizovana radionica pod nazivom " Poliomini"

U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 21.12.2017. godine realizovana je radionica pod nazivom " Poliomini". Polaznici radionice, učenici OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" učeći nove pojmove, imali su za zadatak da povezu figure u obliku kvadrata i kreiraju složenije matematičke oblike.

poliomini

Očekivani ishodi radionice su da učenici usvoje i primene znanja u ovoj oblasti na jedan jedan kreativan i zabavan način, da im se razvije motivacija za matematiku. Realizatorke radionica bile su Katarina Perović i Jasmina Jovanović.

Dodatne informacije