Realizovan seminar pod nazivom: „Pevajmo i plešimo u ritmu detinjstva“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 16 i 17.12.2017. godine je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Udruženja vaspitača „Jefimija“ organizovao dvodnevni seminar sa temom: „Pevajmo i plešimo u ritmu detinjstva“, koji ima za cilj da se predstavi značaj i ojačaju kompetencije vaspitača za primenu plesa i muzike u svakodnevnim aktivnostima sa decom kroz optimalan izbor sadržaja i odgovarajućim tehnikama rada.

DSCN9319

Specifični cilјevi su:

  • Ponuditi učesnicima izbor sadržaja, tehnika i aktivnosti koje će doprineti razvoju interesovanja za muziku i ples kod dece;
  • Podstaći vaspitače da inkorporiraju muziku i ples u svakodnevne aktivnosti u vrtiću;
  • Pokazati deci da se plesom i muzikom može komunicirati, mogu se iskazati osećanja;
  • Podstaći interakciju unutar grupe;
  • Podstaći uklјučivanje roditelјa u dečji svet muzike i pokreta.

Realizatorke su bile: Dijana Brusin i Natalija Skrofanov.

Dodatne informacije