Realizovan seminar sa temom: "Kako pomoći učenicima s problemima u ponašanju"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva učitelјa Kruševac 19.11.2017. godine organizovao je seminar sa temom: "Kako pomoći učenicima s problemima u ponašanju". Opšti cilј seminara je podizanje nivoa svesti i osetlјivosti nastavnika za rad sa učenicima problematičnog ponašanja, unapređenje znanja i veština za prepoznavanje problema, razvijanje strategija za individualizovani pristup u ostvarivanje pozitivnih promena u ponašanju učenika.

kpu

Teme programa:

  • Zvučni zapis - „Kako to izgleda“?;
  • Problematično ponašanje kod učenika;
  • Vrste poremećaja u ponašanju kod učenika;
  • Manifestacije poremećaja u ponašanju kod učenika; -
  • Porodični obrasci;
  • Različiti pristupi u radu sa učenicama sa problematičnim ponašanjem.

Autori i realizatori ovog seminara su Jelena Bošković i Kristina Tomić.

Dodatne informacije