Realizovana obuka za II i III grupu nastavnika za uvođenje novog nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 18 i 19.11.2017. godine realizovana je obuka za II i III grupu nastavnika za uvođenje novog nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija i primenu relevantnih programskih sadržaja sa cilјem da se predmetni nastavnici obuče da primene novi nastavni plan i program za 5. razred osnovne škole, kao i da se upoznaju sa međupredmetnim kompetencijama sa fokusom na preduzetništvo i primene projektnu nastavu i relevantne programske sadržaje usmerene prema ishodima.

DSCN9182

Obuka se sprovodi na nacionalnom nivou, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Realizatori su bili: Miodrag Pešić, Vladan Krpić i Vladimir Acković.

Dodatne informacije