Realizovan seminar pod nazivom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 18.11.2017. godine realizovao je seminar sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi“ sa cilјem da se unaprede kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za primenu motivacionih tehnika u nastavi.

DSCN9173

Teme programa:

  • Nova shvatanja motivacije;
  • Primena motivacionih tehnika;
  • Formativno ocenjivanje – još jedna motivaciona tehnika;
  • Praćenje i vrednovanje efekata primene motivacionih tehnika.

Autori i realizatori seminara bile su: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije