Počela realizacija obuke nastavnika za uvođenje novog nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 05.11.2017. godine počela je sa realizacijom obuka nastavnika za uvođenje novog nastavnog predmeta Tehnika i tehnologija i primenu relevantnih programskih sadržaja sa ciljem da se predmetni nastavnici obuče da primene novi nastavni plan i program za 5. razred osnovne škole, kao i da se upoznaju sa međupredmetnim kompetencijama sa fokusom na preduzetništvo i primene projektnu nastavu i relevantne programske sadržaje usmerene prema ishodima.

DSCN9158

Obuka sadrži četiri teme:

  • Nastavni program predmeta Tehnika i tehnologija,
  • Odnos međupredmetnih kompetencija i nastavnog programa Tehnike i tehnologije,
  • Preduzetništvo kao međupredmetna kompetencija i
  • Projektna nastava.

Obuka se sprovodi na nacionalnom nivou, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Realizatori su bili: Miodrag Pešić i Dejan Stevanović.

Dodatne informacije