Održana II Konferencija "Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije"

U Vrnjačkoj Banji od 16 do 17.oktobra 2017. godine održana je II Konferencija „Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije“. Organizator Konferencije bio je Centar za stručno usavršavanje Kruševac, uz ravnopravno učešće svih Centara u okviru Mreže RC/ CSU Srbije. Ispred Centra za stručno usavršavanje bili su direktor Nenad Stanojević i stručni saradnik Jelena Todorović.

konferencija

Oko 400 učesnika iz čitave Srbije, prvenstveno direktora škola, poneli su sjajne utiske i imali priliku da tokom dva dana dobiju pregršt značajnih informacija od najkompetentnijih lјudi obrazovnog sistema Srbije.

Učesnicima su se prigodnim izlaganjima obratili ministar prosvete, gospodin Mladen Šarčević, pomoćnik za predškolsko i osnovno obrazovanje, gospođa Vesna Nedelјković, pomoćnk za srednje obrazovanje, gospodin Aleksandar Pajić, direktor ZUOV, Zlatko Grušanović, direktor ZVKOV, doc dr Branislav Ranđelović, savetnik u MPN Bilјana Lajović i drugi.

Najznačajnije teme o kojima je bilo reči u izlaganju bile su:

  • Novine u radu osnovnih škola u školskoj 2017/18. Godini;
  • Izmene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju sa osvrtom na Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
  • Predstavlјanje Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;
  • Rukovođenje, organizacija i obezbeđivanje kvaliteta rada u školi
  • Efekti spolјašnjeg vrednovanja na razvoj rada ustanove;
  • Revizija procedura spolјašnjeg vrednovanja kvaliteta rada ustanove;
  •  Revizija standarda kvaliteta rada ustanove;
  • Spolјašnje vrednovanje ustanova;
  • Predstavlјanje Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika;
  • Značaj Centra za promociju nauke za obrazovni sistem Republike Srbije.

Značajno mesto u prezentovanju zbivanja u obrazovnom sistemu našli su i regionalni centri i centri za stručno usavršavanje. Predsednik UO Mreže RC i CSU, Zorica Nikolić, direktor CSU Kragujevac, prisutnima je sažetom ali vrlo sadržajnom izlaganju iznela osnovne pravce delovanja centara, cilјeve, postignuća i naredne zadatke koje Centri u saradnji sa Ministarstvom postavlјaju.

Poseban akcenat stavlјen je na naučne klubove i parkove nauka kroz isticanje saradnje sa Centrom za promociju nauke u Beogradu.

Konferencija je ocenjena visokom ocenom od strane svih učesnika – kako ministra i njegovih najbližih saradnika kroz ocenu o visokom nivou organizacije, tako i ostalih učesnika koji su jednodušni u mišlјenju da je Konferencija bila sjajna prilika da se na jednom mestu susretnu sa nakompetentnijim lјudima obrazovanja Srbije, da imaju priliku da im postave pitanja i iz prve ruke dobiju odgovore na njih, kao i da u kontaktu sa kolegama razmene iskustva i razmišlјanja.

Dodatne informacije